Požarna vrata EI30

Požar je nevaren za ljudi in živali predvsem zaradi dima, vročine in plinov, ki nastanejo pri gorenju. S požarom je največkrat povezana tudi velika gmotna škoda. V ta namen smo razvili požarna vrata EI30, ki so namenjena predvsem za vhodna vrata v stanovanje, apartmaje, hotelske sobe,  vrata v kurilnice, skratka povsod tam, kjer je potrebno požarne sektorje razmejiti.”

Požarna vrata EI30 so lahko zgrajena iz kombinacije večih materialov, najpogostejši so les, požarno polnilo, steklo ter jeklo. Naša ponudba izvedbe požarnih vrat je pestra in obsega eno ali dvokrilna požarna vrata EI30 na lesenem ali kovinskem podboju, z nadsvetlobo in/ali obsvetlobami, stilna, klasična ali pa moderna izvedba, dimotesna, zvočno izolirna. Kljub vsemu pa so protipožarna vrata tudi toplotno izolirana, kar prispeva tudi k varčevanju energije. Del požarnih vrat  in podboja je enostavno reciklirati. Pri morebitnem požaru se les zaščiti in ne oddaja toliko strupenih plinov kot jih oddajajo drugi materijali . Tako je izdelek tudi naravi in do uporabnika prijazen.

Zelo pomemben del požarnih vrat so robovi – izvedbe brazd, ki ne smejo dovoliti prehoda temperature in plamena ali kako drugače prepuščati dima ter ognja, zato so v brazde nameščena tesnila, ki na začetku preprečijo prehod dima ter intuminescenčna tesnila, ki ob določeni temperaturi ekspandirajo in nadalje zagotovijo tesnenje. Ponavadi imajo protipožarna vrata viden intuminističen trak; črne, bele ali rdeče barve. Za razliko od drugih pa ga naša vrata skrivajo pod kaširanim robim furnirjem, kar omogoča ne samo vizualno lastnost temveč tudi funkcionalno! Namreč vsi vemo kako je z vandalizmom v javnih objektih.

Poleg aktivne je pomembna tudi pasivna požarna zaščita. Najbolj ustrezen način za prepreko širjenja požara so požarna vrata. Imajo funkcijo preprečevanja širjenja dima ter ognja iz enega prostora v drugega ter omogočiti zasilni izhod ljudem, ki so v zgradbi. Torej, če so požarna vrata med požarom odprta, nimajo nobenega pomena, zato jih ustrezno zapirajmo! S tem pridobimo daljši evakuacijski čas in dostopnost gasilcev do izvora požara.

Vsa protipožarna vrata morajo imeti identifikacijsko nalepko, na kateri je navedena ognjeodpornost, certifikacijski organ, proizvajalec in številka ustreznega dokumenta. Vrata, pri katerih je zahteva požarnost, se testirajo in potrjujejo v enem izmed laboratorijev. V Sloveniji je edini akreditirani laboratorij ZAG v Ljubljani.

Požarna vrata - test na lesenem podboju
Požarna vrata - test na kovinskem podboju
Požarna vrata certifikat EI30

Eno ali dvokrilna lesena požarna vrata na lesenem podboju EI130

105+95/210 + nadsvetloba in obsvetlobe
max višina sv. prehoda 240cm, 250F+ nadsvetloba do 4m višine
klasifikacija vrat je lahko EI130 -Sa– C5 (dovoljena gorljiva obloga zraven lesenega podboja)

 

Požarna vrata - enokrilne izvedbe

Eno ali dvokrilna lesena požarna vrata na kovinskem podboju EI230

105+95/210 + nadsvetloba
max višina sv. prehoda 208,5 cm + nadsvetloba
klasifikacija vrat je lahko EI230 -Sa– C5 (ni dovoljena gorljiva obloga zraven kovinskega podboja)

 

Požarna vrata - dvokrilne izvedbe

Enokrilna požarna vrata EI30

Dvokrilna požarna vrata EI30

Požarna vrata EI30 z nadvetlobo in/ali obsvetlobami